ปิดปรับปรุง SERVER ทุกวันอังคาร เวลา 09:00 – 18:00 น.